Η αμπελοκαλιέργεια και η οινοποίηση ήταν η κύρια ασχολία της οικογένειας πολλές γεννιές πριν. Η παραγωγή μας περιορίζεται σε λιγοστές φιάλες αγνού κρασιού. Στην ετικέτα απεικονίζεται η επιστροφή του Οδυσσέα στο πατρικό του και επιλέχτηκε η ονομασία "Σύφλογο"

Παράγονται πέντε τύποι κρασιού : Λευκός Ξηρός, Ερυθρωπός Ξηρός, Ερυθρός Ξηρός, Ερυθρός Ξηρός (Μπρούσκο), Ερυθρός Ημίγλυκος. Όλα ωριμάζουν και παλαιώνονται σε Γαλλικά δρύϊνα βαρέλια, στο πιο ιδανικό περιβάλλον.